Paradise.jouwweb.nl
Home » Paradise

Paradise

 

Welkom op Paradise.

 

Een fleurige en kleurrijke website om van te genieten

en je laten voeden door God's Woord die leven geeft.

 Groetjes van Fleur

  

 
 
 
 
 
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.
 
Psalm 23 NBG
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Opw.281
 
 
 
 
 
 
 
O Heer, U bent mijn God, U blijf ik zoeken,
mijn hart verlangt naar U,
ik smacht naar levend water.
Daarom kom ik tot U, ’k wil U ontmoeten,
laat mij Uw glorie zien,
uw macht en grote daden.


Uw liefde beter dan het leven,
daarvoor breng ik U mijn dank,
naar U strek ik mijn handen uit Heer
en ik prijs U met mijn zang.
U voedt mij tot verzadiging,
ik juich en breng U eer,
zelfs in de nacht denk ik aan U,
U bent mijn hulp, mijn schuilplaats Heer.
 
Psalm 63
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Verwachtingsvolle lente

De mooiste lentegedachten
gebloesemd gedragen
in mijn hart
uit de knop ontloken
als een gamma van kleuren

stuur ik ze omhoog,
op vlindervleugeltjes
gedragen door de wind
naar daar
waar mijn zomerliefde
eeuwig bloeit
in de paradijselijke hemeltuin

hij mij zal laten dromen
van een
verwachtingsvolle
bloesemende
lente

Anneke


waterfalls Pictures, Images and Photos